image_1

Xyladecor Parketprimer voor gekleurde vernis 1L

 • Uitstekende hechting van de eindlaag
 • Egale eindlaag
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Egaliserend

Toon specificaties
Productomschrijving
De Xyladecor Parketprimer voor gekleurde vernis 1L is een een grondlaag die de zuigkracht van het hout egaliseert en de houtporiën vult. Dit zorgt voor een uitstekende hechting van de eindlaag en een mooie, egale afwerking zonder kleurverschillen. Deze kleurloze primer is geschikt voor de meeste houtsoorten en is gemakkelijk aan te brengen
Reken op een rendement van 12 m²/L. Overschilderbaar na 4 uur droogtijd.

EAN: 5410083470631

Specificaties
 • Algemeen
  Serie
  Huis Binnen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Verfbasis
  Watergedragen
  Substantie
  Vloeistof
  Rendement per liter
  12 m²
  Rendement per verpakking
  12 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Hout
  Afwerking
  Transparant
  Glanstype
  Mat
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
  Verwerkingsmethode
  Lakviltroller, Kwast
  Overschilderbaar na
  4 u
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alternatieven