• NaN
25%
korting
image_1

Xyladecor houtverduurzamingsmiddel Timmerhout PT 5L

 • Bestrijdt houtaantastende insecten en hun larven
 • Langdurige bescherming tegen schimmels
 • Dringt diep in het hout
 • Geschikt voor constructiehout zonder decoratieve bestemming
 • Voor alle zachte houtsoorten

Toon specificaties

Met de kaart

i

104,

-

78,

-

per l 15,60

Productomschrijving
Xyladecor Timmerhout PT 5 L is een houtverduurzamingsmiddel met een preventieve en langdurige bescherming voor dakgebinten en constructiehout, bijvooorbeeld ook in boerderijen. Het hout wordt beschemd tegen houtaantastende insecten en hun larven, boktorren, houtwormkevers en termieten, ook tegen schimmels zoals houtrot en blauwschimmel. Dringt diep in het hout. Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater.
Reken op een rendement van 5m²/L en een droogtijd van 24 uur.

EAN: 5410083470716

Productveiligheid

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, permethrin (ISO) en propiconazool (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Specificaties
 • Algemeen

  Serie

  i

  Impregneer

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  30 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  10 °C

  Verfbasis

  Solventgedragen

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout

  Rendement condities

  Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde.

  Rendement per liter (m²)

  5 m²

  Rendement per verpakking

  i

  25 m²

  UV-bestendig

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Kleurloos

  Afwerking

  Semi transparant

  Glanstype

  Mat

Alternatieven
 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief


© 2023 -

Brico BricoPlanet BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten