image_1

V33 behandeling timmerhout 5L

 • Fungicide en insecticide
 • BIACTIV’-formule: werkt onmiddellijk en doeltreffend en voorkomt nieuwe aantasting
 • Hoog indringingsvermogen
 • Compatibel met alle afwerkingsproducten
 • Kleurloos: maakt geen vlekken op het hout

Toon specificaties
Productomschrijving
V33 behandeling timmerhout 5L is een sneldrogende fungicide en insecticide behandeling die het hout preventief en curatief beschermt. Ideaal voor alle gezond of aangetast constructiehout (balken, kepers en alle houtwerk in grote secties). Waarschuwing bij het gebruik: ga voorzichtig om met biociden. Lees voor je het product gebruikt aandachtig het etiket en de productinformatie.

EAN: 3153894939752

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Rendement per liter
  4 m²
  Rendement per verpakking
  20 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Naturel
  Kleur
  Kleurloos
  Afwerking
  Transparant
  Glanstype
  Mat
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
  Overschilderbaar na
  12 u
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat PROPICONAZOLE (+)-1-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-PROPYL-1,3-DIOXOLAN-2-YLMETHYL]-1H-1,2,4-TRIAZOLE.. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven