image_1
image_1image_2

Les Anciens Ebenistes Bleekmiddel exotish hout 1L

 • Bleekt het hout
 • Op nieuw of afgebeten hout
 • Verwijdert de meeste houtbeits soorten

Toon specificaties
Productomschrijving
Dit bleekmiddel exotisch hout van Les Anciens Ebenistes ontkleurt makkelijk en grondig alle rode en donkere houtsoorten en verwijdert de meeste houtbeitssoorten. Zo kan aan rode of donkere houtsoorten makkelijk een andere kleur of een lichte afwerking gegeven worden. Geschikt voor gebruik op nieuw of afgebeten hout.

EAN: 3302150002918

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Overige waarden
  Aanbrengen met een Katoenprop
  Rendement per liter
  15 m²
  Rendement per verpakking
  15 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Transparant
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
GHS03GHS05GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan UNDEFINED veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven