image_1

Primer Levis Fixpaint 1L

 • Fixeert poederige oppervlakken
 • Snel overschilderbaar
 • Fixeert poreuze oppervlakken
 • Uitstekende hechting

Toon specificaties
Productomschrijving
De primer Levis Fixpaint 1L is een kleurloos fixeermiddel voor poederige of weinig hechtende buitenoppervlakken. Hij verbetert de hechting van de afwerklagen en maakt latere onderhoudswerken een stuk makkelijker. Door diep in te dringen in het materiaal vermindert hij de porositeit van het oppervlak. De primer Levis Fixpaint droogt in ongeveer één uur maar is pas na 6 à 12 uur overschilderbaar.
Niet aanbrengen bij temperaturen onder de +10°C. Zodra je klaar bent, moet je je gereedschap reinigen met white spirit.

EAN: 5412271147264

Specificaties
 • Algemeen
  Serie
  Muur & Plafond
  Binnen/buitengebruik
  Buiten
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  10 °C
  Verfbasis
  Solventgedragen
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Steenachtig-baksteen
  Rendement per liter
  10 m²
  Rendement per verpakking
  10 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Transparant
  Type laag
  Primer
  Glanstype
  Mat
 • Toepassing
  Toepassing
  Voorbehandeling
 • Gebruiksgemak
  Droogtijd
  2 u
  Verwerkingsmethode
  Kwast
  Overschilderbaar na
  12 u
GHS02GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isobutylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Alternatieven