Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

Kies een taal

NaN
Knauf tegellijm dikbed poedervorm grijs 15kg

Knauf tegellijm dikbed poedervorm grijs 15kg

 • Handzaam en geringe breedte
 • Gemakkelijk verwerkbaar
 • Sneldrogend

Toon specificaties

11,

99

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

TegellijmKnauf producten

Productomschrijving

Knauf tegellijm is cement in poedervorm voor de verlijming in dikbed van keramische tegels of grestegels. De tegellijm is geschikt voor tegels van groot formaat voor op vloeren en wanden, voor zowel binnen als buiten.
EAN:
 • 5413503590407

Productveiligheid

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Specificaties

 • Algemeen
  Type lijm
  Tegellijm
 • Technische kenmerken
  Materiaal van doeloppervlak
  Cementdekvloer, Beton
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Substantie
  Poeder
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Grijs

Alternatieven

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten