Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

Kies een taal

NaN
15%
korting
Knauf bouw-en Tegellijm wit 5 kg

Knauf bouw-en Tegellijm wit 5 kg


  Toon specificaties
  Kleur

  Met de kaart

  i

  8,

  49

  7,

  22

  Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

  Tegellijm

  Productomschrijving

  De cementgebonden teggellijm in poeder van Knauf is ontworpen voor de verlijming in dunbed van keramische tegels en gres op muren en vloeren. Eveneens geschikt voor de verlijming van isolatieplaten.Deze is ideaal op vloerverwarming, balkon, terras… Conform de Europese klasse C2TE. Superieure hechtkracht van 1,5 N/mm².
  EAN:
  • 5413503590445

  Productveiligheid

  GHS05GHS07
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Specificaties

  • Aantal
   5 Kg
  • Kleur
   Wit

  Alternatieven

  Zelf gemaakt. Slim bespaard.

  • Meer dan 150 winkels

  • Snelle ophaling in de winkel

  • +45.000 producten online

  Hulp nodig?

  Andere vraag?

  Brico & BricoPlanit winkels

  Vind een winkel bij jou in de buurt

  Volg Brico

  Makkelijk betalen

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  schrijf je in voor de nieuwsbrief

  © 2024 -

  Brico BricoPlanit BricoCity

  Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten