Splash testkit voor chloor en pH in vloeistof

25% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Analysekit voor chloor en pH

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Met de Splash Liquid Test Kit kun je controleren of het water de juiste hoeveelheden chloor en pH bevat. Op deze manier kun je de chemie van het zwembadwater in de gaten houden en indien nodig deze parameters aanpassen. Deze stap is essentieel om helder en helder water in je zwembad te hebben.

Hoe de pH testen? Neem de watermonsters altijd op een diepte van 40 cm. Voor pH ligt het juiste niveau tussen 7,2 en 7,6. Spoel de tube eerst met schoon water en vul deze tot aan de markering. Voeg vervolgens de oplossing toe aan de druppels rode fenol. Schud de buis goed om de producten goed te mengen en vergelijk de reactie met de analyseschaal. Hoe chloor (CI) testen? De schaal van waarden wordt numeriek aangegeven en komt overeen met de hoeveelheid chloor opgelost in het water. Idealiter zou het chloorgehalte in het water tussen 1,0 en 1,5 moeten liggen. Begin met het spoelen van de buis met schoon water en vul deze tot aan de markering met water. Voeg vervolgens 6 druppels RTD (Orthotolidine) -oplossing toe. Sluit de tube en schud goed om de producten te mengen. Vergelijk ten slotte de reactie met de analyseschaal.

Ben je op zoek naar andere accessoires of onderhoudsproducten voor je zwembad? Neem een ​​kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico- of BricoPlanit-winkels.

EAN: 5410539200041

Specificaties
 • Algemeen
  Serie
  Splash Analysekit chloor en pH
 • Technische kenmerken
  Volume
  0.98 L
  Filtercapaciteit
  0 L/u
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleur
  Blauw
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven