image_1

Ubbink reparatieset voor vijverfolie 'FoliColl' 12,5 x 25 cm

 • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze reparatieset 'FoliColl' van Ubbink is speciaal ontworpen om kleine reparaties aan uw PVC vijverfolie 'Aqualiner' uit te voeren. De set bestaat uit een PVC vijverfoliestuk van 12,5 x 25 cm, een vijverfolielijm van 50 ml en een spatel om de lijm makkelijk te kunnen etaleren.

EAN: 8711465905350

Specificaties
 • Kleur
  Zwart
 • Breedte
  12.5 cm
 • Lengte
  25 cm
 • Inhoud
  50 ml
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven