image_1

Edialux Target Special rodenticide graanlokaas 150g

 • Kant-en-klaar lokaas
 • Effectief voor bestrijding van ratten en muizen
 • Een enkele opname is voldoende om te doden
 • 0.0025% difethialone

Toon specificaties
Productomschrijving
Target Special is een bijzonder aantrekkelijk kant-en-klaar lokaas op basis van volle tarwe. Dankzij een uniek fabricageproces wordt de actieve stof tot in de kern van de granen gelijk verdeeld. Effectief voor de bestrijding van zowel ratten als huismuizen. Target Special bevat een krachtig bloedstollingremmend middel. Eén enkele opname kan al voldoende zijn voor het doden van het knaagdier. De dood treedt pas op enkele dagen na consumptie van het lokaas, zodat lokaasschuwheid uitgesloten is.

EAN: 5412037065542

Specificaties
 • Algemeen
  Type ongediertebestrijding
  Gif - graan
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Bovengronds, Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Poeder
  Giftig
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Korrel
 • Toepassing
  Toepassing
  Bestrijden
 • Gebruiksgemak
  Herbruikbaar
  Ja
GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven