image_1

Compo Karate Garden Concentraal 300ml

 • Tegen bijtende en zuigende insecten op groenten, fruit en sierplanten
 • Snelle werking met shock-effect
 • Lange werking : beschermt tot 2 weken
 • Heel efficiënt voor de bestrijding van de buxusrups
 • Korte wachttijd voor de oogst

Toon specificaties

32,

99

per l 109,97

Productomschrijving
Compo Karate Garden is een geconcentreerde insectenbestrijder bijtende en zuigende insecten zoals bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot, groentevliegen, trips en witte vlieg op groenten, fruit en sierplanten. De formulering zorgt voor een snelle opname door de plant, waardoor het product regenvast is na 2 uur. Bovendien heeft het product een werking gedurende 2 weken. Voor groenten en fruit is de wachttijd voor de oogst heel kort. Heel efficiënt voor de bestrijding van de buxusrups.

EAN: 5411196097210

Specificaties
 • Algemeen

  Gewasomschrijving

  Sierplanten en potplanten binnen- en buitenshuis, groenten en fruit

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten
 • Technische kenmerken

  Aanbrengmethode

  Geconcentreerd

  Rendement per verpakking

  i

  300 m²

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Werking

  Systeem
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven