HG oven, grill en barbecue reiniger 500ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
BBQ onderhoudHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
BBQ onderhoudHG producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze oven, grill & barbecue reiniger van HG verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet uit ovens, grills en barbecues. De werking is nog versterkt als het reinigen oppervlak wordt verwarmd.

EAN: 8711577000486

Inhoud
500 ml
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires