Tuinmagazine 2016 - Ontdek het hier of vraag je exemplaar in je dichtstbijzijnde Brico-winkel!
Sluiten

Een gazon aanleggen

Het gazon vormt voor velen één van de belangrijke elementen van de woonomgeving. Om een mooie verzorgde graspartij te krijgen moeten een aantal regels in acht genomen worden.

Om een geslaagd gazon aan te leggen, hebben we idealiter volgende elementen samen nodig:

  • een effen, lichtjes hellend terrein zonder verzakkingen
  • vruchtbare, goed verluchte grond, rijk aan organische stoffen, met een neutrale pH en een goede afwatering
  • regelmatige waterbevoorrading
  • minimum zes uur zon per dag
  • een temperatuur van 16-24°C
  • niet teveel geloop op het gras

Gezien deze ideale voorwaarden slechts zeer zelden samen gehaald worden, kan u zich van bij de aanvang beter een realistisch objectief stellen.

Onkruid verwijderen

Begin met het onkruid te lijf te gaan met een totale onkruidverdelger zonder nawerking, type Roundup of Novosol. Laat 2 tot 3 weken inwerken.

 

Omspitten en bemesten

Om uw gazon een zo lang mogelijk leven te geven en ervoor te zorgen dat het evengoed bestand is tegen overvloedige regen als tegen periodes van lange droogte, geven we u de raad goed te bemesten op het moment dat u de grond omspit, vooral als u uw grasperk aanlegt na een bouwwerf. Bewerk uw grond met de spade of met een frees tot een diepte van 20 cm. Voeg mest toe a rato van 5 kg/100 m2. Sommige diepwerkende meststoffen zorgen voor de ontwikkeling van weldoende micro-organismen.

 

Nivelleren

Na het spitten, effent u het oppervlak met een klauw tot op een diepte van 1 à 2 cm; bij droog weer en als de grond zelf ook goed droog is.

 

Rollen

Om de grond gelijkmatig aan te drukken, gebruikt u een rol. Nadien kunt u het oppervlak met een hark waar nodig nog wat bijwerken.

 

Zaaien

April-mei, als het droog is, is de beste periode om te zaaien. Wanneer u niet over een mechanische strooier beschikt, verdeelt u het zaad in twee delen. Voorzie 35 à 40 g/m2. Zaai de eerste helft met een brede zwaai in de lengterichting van het perceel. Met de andere volgt u een parcours dat daar loodrecht op staat. Langs de randen verdubbelt u de hoeveelheid.

Bedek de zaden door opnieuw licht te harken en rol vervolgens het zaad vast.

Indien u een gazon in prefabzoden wil aanleggen, span dan in het midden van uw grond een koord in de lengte en plaats een eerste rij zoden daarlangs. De tweede rij wordt in verband geplaatst. Zorg ervoor dat de zoden goed tegen elkaar aansluiten, zonder voegen of verzakkingen. Zodra alle zoden gelegd zijn, kan u het gras rollen.

 

Besproeien

Opdat het gras snel zou kiemen, kan u het best besproeien. Gazon in zoden heeft zelfs vrij regelmatig een sproeibeurt nodig. Als het gras 2 tot 3 cm hoog is, rolt u het nog eens om het schieten van nieuwe sprietjes en de verdikking van de pollen in de hand te werken.

 

Eerste maaibeurt

Wanneer het gras 8 tot 10 cm hoog is, mag u het voor de eerste maal - hoog - afmaaien. Rol vervolgens een laatste maal.

 

Kies de goede grassoort

Gazon bestaat gewoonlijk uit een mengeling van verschillende grassoorten met uiteenlopende specifieke eigenschappen.

De mengeling moet bestand zijn tegen het belopen, tegen ontwortelen, moet zich kunnen herstellen na beschadiging, moet dicht groeien, bestand zijn tegen droogte, een aantal uren schaduw kunnen verdragen, snel groeien...

Er zijn diverse mengelingen met hun eigen karakteristieken te koop. Het komt er in de eerste plaats op aan te bepalen welk type van gazon u wilt: een sportgazon, een speelgazon of een siergazon.

 

Sportgazon

Als uw grasperk dient als speelzone voor de kinderen, maar ook als plaats om te rusten en te zonnen en enkele keren per jaar om een barbecue in te richten, moet het goed bestand zijn tegen beloping en ontworteling. U kiest dan best voor een of ander sportgras. Ondanks dit etiket doet u er toch goed aan de samenstelling te controleren. Kies een mengsel dat ten minste 60% loopbestendige soorten bevat, zoals Engels raaigras, zwenkgras en beemdgras.

 

Speelgazon

Een speelgazon wordt door het hele gezin gebruikt tijdens weekends en vakanties. Dit soort gazon mag niet teveel zorgen vergen maar het moet toch ook mooi zijn. Kies hiervoor een mengsel met tenminste 30 à 40% Engels raaigras, dat u normaal onder het label gazon voor recreatieve doeleinden terugvindt. De nieuwe variëteiten Engels raaigras groeien minder snel, wat toelaat één op drie of vier maaibeurten uit te sparen. De aankoopprijs is wel iets duurder, zowat 13%.

Voor een nog beperkter onderhoud mogen twee andere soorten in het mengsel worden opgenomen: rood zwenkgras en Cynodon dactylon.

Siergazon

Als het gazon vooral als visueel kader voor de woning moet dienen, moet het fijn en dicht zijn. Ook hier is de samenstelling van het mengsel belangrijk. Soorten met fijn en dicht blad zoals rood zwenkgras, veldbeemdgras en struisgras zijn erg geschikt. Zij zijn wel niet goed bestand tegen belopen, dus zijn raaigrasvariëteiten erbij toch altijd wenselijk. In de handel is dit mengsel meestal te verkrijgen onder de benaming Fijn gazon.

Wenst u een echt prestigegazon, dan zal het onderhoud bijzonder verzorgd moeten zijn: korte maaibeurten, regelmatig bemesten, wieden, besproeien en zo weinig mogelijk belopen.

 

In de schaduw ?

Er bestaan vandaag de dag speciale mengsels voor schaduwrijke gronden. Engels raaigras verdraagt lichte schaduw maar vooral rood zwenkgras komt in aanmerking als er een tekort is aan zon. Opgelet: een gazon in de schaduw is wel steeds gevoeliger.

 

Hoe een gazon onderhouden?

Maaien, sproeien, verluchten, bemesten, wieden, vernieuwen en mossen verdelgen zijn makkelijke en snelle tussenkomsten wanneer ze regelmatig en doordacht gebeuren.

 

Sproeien

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, moet u niet vaak, maar dan wel overvloedig sproeien. In het begin van de avond of ¹s ochtends vroeg, a rato van 4 à 5 l/m2.

(P.S. Als u milieubewust bent, sproeit u natuurlijk helemaal niet, ofwel met regenwater).

 

Maaien

Hoe meer u maait, hoe mooier uw gazon er zal uitzien. Hierdoor beperkt u ook eventueel onkruid. Voorzie in de lente en de herfst één maaibeurt per week met een maaier met scherpe en evenwichtig draaiende messen. Siergazons moeten tweemaal per week gemaaid worden.

Opgelet: hoe korter u het gras maait, hoe vaker u zal moeten maaien. De beste snijhoogte hangt af van uw gazontype, het esthetisch aspect en de gebruikte grassoorten. Bij een siergazon zal het gras op 1-3 cm gemaaid worden, bij andere types is 5 cm (tot 7 cm in de zomer) normaal gezien voldoende.

Wat ook de hoogte van het gras is, zorg ervoor niet meer dan 1/3 van die hoogte per beurt te maaien. Bij speel- en sportgazons mag het maaiafval ter plaatse gelaten worden als dit kleiner is dan 3 cm en het gras goed droog is. Maar u kunt het ook gebruiken als bedekkingslaag op een andere plaats in de tuin of het composteren.

 

Bemesting

In de handel vindt u specifieke NPK-samenstellingen (stikstof, fosfor, potas 5-5-20) voor gazons, die tweemaal per jaar (lente en augustus) kunnen worden aangebracht a rato van 10 kg/are. Om alle risico's op verbranding te voorkomen, begiet u best overvloedig na het verspreiden van de meststof.

 

Onkruid

Regelmatige maaibeurten verminderen het aantal soorten onkruid maar sommige planten, zoals weegbree en paardenbloem, vinden altijd hun weg tussen gras. Als ze klein zijn, vormen deze planten sterren dichtbij de grond. Trek ze met de hand uit. Lukt dat niet, dan kan het gebruik van een onkruidverdelger gecombineerd met mest overwogen worden. Bijvoorbeeld een samengestelde meststof (NPK 15-5-8) + onkruidverdelger a rato van 3 kg per 100 m2. Gebruik geen onkruidverdelger op een jong gazon.

 

Lifting

U hoeft de grond niet om te spitten om een wat vermoeid gazon te vernieuwen; u kan dit beter liften. Deze operatie kan in de lente of op het einde van de zomer gebeuren.

Maai het gras heel kort af. Breng een moswerend middel aan. Verzamel na 14 dagen het mos en verticuteer. Zaai in, strooi teelaarde, rol en besproei. De teelaarde of de compost wordt in een dunne laag over de oppervlakte van het gazon verspreid.

Voor het zaaigoed kiest u in dit geval een speciaal herstelmengsel of Engels raaigras waarvan de zaden zijn behandeld met een schimmelverdelger of kalk. Een maand later maait u met een zo groot mogelijke snijhoogte. Gebruik de eerste zes maanden geen onkruidverdelger.

 

Mos

De aanwezigheid van mos is het teken dat uw gazon wat veel in de schaduw ligt of dat uw grond te compact, slecht verlucht en slecht afgewaterd is. Om mos te verwijderen is het eenvoudigste middel het uitstrooien van ijzersulfaat in een dosis van 20 g/m2. Van zodra het mos donker wordt, kan u het met de hark wegkrabben of verticuteren. Vervolgens gaat u tewerk zoals bij een lifting.

In de lente en de herfst kan u met de verticuteerder alle niet vergane plantenresten wegschrapen. Een mechanische verluchter of verluchtingszolen (zolen voorzien van lange pinnen die men op de schoenen vastbindt) kunnen ervoor zorgen dat lucht en water in de grond dringen.