Filtering

Algemeen

Een filterpomp zorgt ervoor dat het water helder blijft en een gezonde omgeving vormt voor de fauna en flora van uw vijver.

Het filtersysteem wordt vlak bij de vijver geïnstalleerd en bestaat uit een pomp (die zich in het water bevindt), slangen en een filterbak.

U kunt dit eventueel aanvullen met een uv-lamp, om het water te ontdoen van algen en groen.

De pomp komt plat op het diepste punt van de vijver.

Het gefilterde water kunt u naar keuze doen terugkeren in de vorm van waterstralen, een waterval of een fontein.

Keuze van de pomp

Bij de aankoop van een pomp moet u het vereiste debiet berekenen in verhouding tot de grootte van de vijver.

Enkele richtlijnen:

 • Elk uur moet de helft van het vijvervolume worden gefilterd.
 • Een waterval vraagt 1365 liter water per uur voor elke 15 cm valhoogte.
 • Een fontein vraagt 30% meer capaciteit.
 • Een coëfficiënt van + 25% is noodzakelijk voor het drukverlies in de slangen.

Een voorbeeld:

 • Het volume van uw vijver bedraagt 2250 liter x ½ te filteren volume per uur = 1125 liter/uur.
 • Berekening: 22,5/15 x 1365 = 2048 liter/uur.
 • Een fontein: 2048 x 30% = 614 liter/uur.
 • Drukverlies in de slangen: 2048 + 614 x 25% = 666 liter/uur.
 • Totaal = 4453 liter/uur.

Aarzel niet om een pomp met een grotere capaciteit te kopen.

Installatie

Zet de pomp en de accessoires in elkaar, naargelang het gekozen systeem voor de waterterugkeer (zie hierboven).

Zet de pomp op de bodem van de vijver.

Leg de slangen, terwijl u het geheel aansluit op de filterbak. Camoufleer de slangen eventueel al met vijverdecoratie (keien…). Trek de kabel naar de geaarde aansluiting in huis (of een waterdichte aansluiting boven de waterlijn (d.i. het maximale waterniveau).

Vijverbeluchting

Een vijverbeluchtingssysteem (luchtpomp) zorgt voor een betere zuurstoftoevoer

Filterbak

 • Graaf een kuil ter grootte van de bak.
 • Leg een betonnen tegel of houten plank op de bodem van de kuil.
 • Zet de filter vast met de uitgegraven aarde.
 • Zet de pomp aan en controleer of de bak wordt gevuld.
 • Sluit de slangen aan en camoufleer de filterbak met vijverdecoratie (stenen, een plantenbak …). Gebruik uitsluitend verwijderbare decoratie, zodat u later nog bij de bak kunt.


Waterstralen

Er bestaan verschillende types waterstralen. Een eenvoudige, gespreide waterstraal geeft grote waterdruppels.

Een waterstraal in klokvorm is ideaal voor een rustig wateroppervlak.

Een 'sproeiende' straal met niveauverschil produceert een aangenaam geluid.

Uv-filter tegen algen

Een uv-lamp vernietigt algen wanneer ze voorbijdrijven onder het licht. De dode algen worden op hun beurt gefilterd in de filterbak. Een uv-lamp wordt dus op de slang van de watertoevoer geïnstalleerd, voor de filterbak.