25%
korting
image_1
image_1image_2image_3image_4image_5

CanDo traprenovatie vinyl voorbehandel- en reinigingsmiddel (1 liter)

 • Het schoonmaakmiddel voor het succesvol plakken van CanDo traprenovatie vinyl

Toon specificaties

Met de kaart

i

12,

99

9,

74
Productomschrijving
Het schoonmaakmiddel voor het succesvol plakken van CanDo traprenovatie vinyl. Restant over? Geen probleem! Dat is te gebruiken als reinigingsmiddel voor je nieuwe trap. Dosering is afhankelijk van de vervuiling van de ondergrond 20 tot 40ml per 10 liter water. Het middel kan ook in de huidige vorm (geconcentreerd) worden toegepast. Het product is verpakt in een kunststof 1 liter fles.

EAN: 8711283407371

Specificaties
 • Algemeen

  Type dispenser

  Fles

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Diepte

  8.5 cm

  Breedte

  8.5 cm

  Hoogte

  23.8 cm

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout

  Volume

  1 L

  Rendement condities

  20 tot 40ml per 10 liter water

  Rendement per liter (m²)

  120 m²

  Rendement per verpakking

  i

  120 m²
 • Uiterlijke kenmerken

  Werking

  Reinigend

  Vorm

  Fles
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Alternatieven