15% korting
image_1
image_1image_2

Polyfilla supersterke houtvuller 200gr

 • Schroef, spijker- en boorvast
 • Sneldrogend

Toon specificaties
Productomschrijving
Polyfilla supersterke houtvuller voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in (on)geschilderd hout, metaal en polyester.

EAN: 5410083014330

Specificaties
 • Algemeen
  Type vulling
  Repareren
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  10 °C
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout
  Niveau van waterbestendigheid
  Niet waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Naturel
 • Toepassing
  Toepassing
  Vullen en repareren - kleine gaten 2 tot 20 mm
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
  Droogtijd
  0 u
  Overschilderbaar
  Ja
  Kant & klaar
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling . Bevat N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven