Polyfilla kneedbaar hout naturel 500 g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Productomschrijving

Repareert scheurtjes en gaatjes in hout. Verkrijgbaar in Donkere Eik, Lichte Eik, Meranti en Naturel. Oplosmiddelvrij. Voor binnen- en buitengebruik. Gebruiksklaar.

EAN: 5410083009824

Gevarenaanduiding
Bevat C(M)IT/MIT(3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven