• NaN
image_1
image_1image_2

Polyfilla supersterkvuller 1KG

 • Sneldrogend
 • Ijzersterk
 • Vocht- en waterbestendig

Toon specificaties

15,

99

per l 19,20

Productomschrijving
Polyfilla supersterkvuller zorgt ervoor dat het muurvast verankeren van trapleuningen, hekwerken, gordijnrails, schakelkasten, contactdozen, lossen stenen, regenpijpen moeiteloos wordt verricht.

EAN: 5410083120031

Specificaties
 • Algemeen

  Type vulling

  Niet geclassificeerd

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Substantie

  Vast

  Materiaal van doeloppervlak

  Beton

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Spatwaterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Wit

  Kleur

  Wit
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven
 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief


© 2023 -

Brico BricoPlanet BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten