image_1

Polyfilla instant vuller 330gr

 • Gebruiksklaar
 • Sneldrogend
 • Schroefvast
 • Spijkervast

Toon specificaties
Productomschrijving

Polyfilla instant vuller is geschikt voor het repareren en vullen van kleine scheuren en gaten in pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen.

EAN: 5410083112012

Specificaties
 • Algemeen
  Type vulling
  Repareren
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  10 °C
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout
  Niveau van waterbestendigheid
  Niet waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Wit
 • Toepassing
  Toepassing
  Vullen en repareren - kleine gaten 2 tot 20 mm
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
  Droogtijd
  1 u
  Overschilderbaar
  Ja
  Kant & klaar
  Ja
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven