Knauf Snelcement 5 kg

-20%
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementKnauf producten
  • Gebruiksklaar na toevoeging van water
  • Hoge eindstabiliteit
  • In droog en in de originele verpakking opslaan om de kwaliteit van het materiaal tijdens 12 maanden te behouden

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementKnauf producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Het snelcement van Knauf is ideaal voor het herstellen, bevestigen en opvullen op een snelle en efficiënte manier.

EAN: 4006379012299

Toepassing
Binnen en buiten
Inhoud
5 kg
Bijkomende informatie
Voor alle soorten ondergronden
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires