Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

Kies een taal

NaN
17%
korting
CBR cement CEM II 32,5N 25kg

CBR cement CEM II 32,5N 25kg

 • Sterkteklasse 32,5
 • Geschikt voor diverse toepassingen
 • Rustige sterkteopbouw

Toon specificaties

Met de kaart

i

8,

79

7,

25

per kg 0,29

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

CementCBR producten

Productomschrijving

Portlandcomposietcement is een grijs cement dat verkregen wordt door het gezamenlijk malen van de hoofdcomponenten portlandcementklinker met poederkoolvliegas én kalksteen of hoogovenslak. Door de juiste verhouding tussen de bestanddelen wordt, in combinatie met een bepaalde maalfijnheid, een cement vervaardigd in de sterkteklasse 32,5. Binnen deze sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een lange verwerkingstijd en een rustige sterkteopbouw.
EAN:
 • 5411444097993

Productveiligheid

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Specificaties

 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  i
  Binnen, Buiten
  KOMO keurmerk
  BENOR keurmerk
  CE keurmerk
 • Technische kenmerken
  UV-bestendig
  i
  Sterkteklasse
  32,5N
  Droogtijd
  24 u
  Weerbestendig
  Verwerkingstijd
  240 u
  Houdbaarheid
  12 dag(en)
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Grijs
  Substantie
  Powder
  Kleur
  Grijs

Alternatieven

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +200.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten