image_1

TEC7 FoamTack PU lijmschuim - aerosol 750ml

 • Eenvoudig in gebruik
 • Krachtige verlijming
 • Lage expansie
 • Voor binnen en buiten

Toon specificaties
Productomschrijving
Verlijmen zonder koudebrug van harde isolatiepanelen, cellenbetonblokken en ander constructie-elementen. Monteren van gipskartonplaten tegen wanden en raamwerk en van meubelpanelen en interieurelementen. Plaatsen van raamtabletten. Vastzetten van elektrische inbouwdozen.

EAN: 5414195004739

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Montagelijm
  Verwerkingseisen
  Bus gedurende minstens 30 sec. krachtig schudden. Lijmstrengen aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond. Delen samenvoegen na een tweetal minuten, vóór huidvorming. Ondersteun verticale verlijmingen een tiental minuten indien nodig. Vochtverneveling vóór of na versnelt de reactie en bevordert uniforme celvorming. Vers schuim verwijderen met Tec7 PUR Cleaner en handen reinigen met Powerwipes. Uitgehard schuim verwijderen met Remove ALL. Niet geschikt voor dragende constructie-elementen. Geen hechting op PE, PP en andere plastics met gesloten celstructuur. Belastbaar en afwerkbaar na 60 minuten. Rechtop bewaren en vastklemmen bij transport.
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
  Maximale temperatuurbestendigheid
  130 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  -5 °C
  Substantie
  Schuim
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout, Muren, Behang, Textiel, Terrazzo, Steenachtig-stuc/pleisterwerk, Steenachtig-natuursteen, Steenachtig-marmer, Steenachtig-beton, Steenachtig-baksteen, Steenachtig, Gestabiliseerd_zandbed, Rubber, Kwarts-composiet, PU-schuim, Papier, Verf, Anders, Natuursteen, Steenwol, Metaal, MDF, Marmer, Leer, Laminaat, Isolatiemateriaal, Gips, Graniet, Glas, Fijn gebroken puin, Golfplaat, Beton, Keramiek, Cementdekvloer, Tapijt, Karton, Bitumen golfplaat, Bitumen, Anti worteldoek, Aluminium, Acryl
  UV-bestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Roze
  Kleur
  Roze
  Werking
  Contact
  Vorm
  Can, Spray
 • Toepassing
  Toepassing
  Vastzetten, Isolatie, Verlijming, Montage
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven