image_1

Soudal vulschuim hoog rendement 500+250ml

 • Universeel
 • Voor binnen en buiten

Toon specificaties
Productomschrijving

Zorg voor een goede isolatie met Soudal hoog rendement vulschuim. Het vulschuim is geschikt om te gebruiken voor akoestische en thermische isolatie. Zo houd je warmte, kou, vocht en geluid tegen. Ideaal voor het opvullen van gaten, kieren, scheuren, voegen en holtes binnen en buiten. Denk hierbij aan het isoleren van daken, het wind- en tochtvrij maken van kozijnen. De vulschuim is ook geschikt om te gebruiken voor modelbouwtoepassingen.

Soudal vulschuim heeft extra hoog rendement met een isolatiewaarde van +/- 0.04 W/m.K

EAN: 5411183048003

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven