15% korting
image_1

Rubson isolatieschuim WhiteTEQ 500+250ml gratis

 • Hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie
 • UV-bestendigheid
 • Geringe druk tijdens het uitharden
 • Hagelwit van kleur

Toon specificaties
Productomschrijving
Rubson isolatieschuim WhiteTEQ is een polymeerschuim met een dichte en flexibele celstructuur. Het kan worden toegepast op de meeste materialen zoals hout, steen, metaal en beton. Eenmaal aangebracht isoleert het schuim tegen hitte, kou en tocht en compenseert het bijvoorbeeld spanningen en bewegingen tussen je muren en je raamwerk. Het is bestand tegen slijtage en kan worden geverfd of bedekt met pleister of ruwe gips. Deze isolator is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +90 °C.

Bij gebruik moet je de spuitbus een 20-tal keer schudden alvorens het aanbrengen. Verpakking bevat 500 ml + 250 ml gratis.

EAN: 5410091323448

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Nee
 • Toepassing
  Toepassing
  Isoleren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven