image_1

Rubson isolatieschuim High Volume 500ml + 250ml gratis

 • Grote uitbreidingscapaciteit
 • Akoestische en thermische isolatie
 • Onverandert na verharding
 • Hoog rendement

Toon specificaties
Productomschrijving
Rubson isolatieschuim High Volume is een 1-component, hoogwaardig isolatieschuim voor het isoleren, fixeren, dichtmaken en verlijmen van grote scheuren en holtes, zowel binnen als buiten. Gebruik het schuim op muren, plafonds, daken, muurhoeken en zelfs voor modelbouw. Dit gele schuim isoleert tegen kou, hitte en tocht. Het hecht op alle materialen behalve polyethyleen, teflon®, siliconen en natte oppervlakken.

Eenmaal droog kan het schuim worden geverfd. Het is zonder problemen bestand tegen temperaturen van -40 tot +100°C. Zorg ervoor dat je werkt bij temperaturen tussen +5 en +25°C. Het schuim voelt na 9 minuten droog aan en is is volledig uitgehard na 12 uur. De isolatiewaarde van dit schuim is 0,04 W/mK. Verpakking bevat 500 ml + 50% gratis.

EAN: 5410091631963

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Nee
 • Toepassing
  Toepassing
  Isoleren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven