image_1

Rubson isolatieschuim 750ml

 • Brandklasse B2 (DIN 412)
 • Akoestische en thermische isolatie
 • Onverandert na verharding
 • Hoog rendement

Toon specificaties
Productomschrijving
Rubson brandwerend isolatieschuim is een geel isolatieschuim dat geschikt is voor thermische en akoestische isolatie. Het is bestand tegen branden van brandklasse B2 (DIN 4102). Je kan het gebruiken om bijvoorbeeld je deuren en ramen af te dichten en te isoleren tegen hitte en kou, maar ook je buizen en elektrische leidingen.

Dit schuim hecht op de meeste materialen behalve polyethyleen, EPDM, siliconen, oliën of vetten en teflon. Bij blootstelling aan UV kan je het zonder probleem schilderen om verkleuring van het schuim te voorkomen. Eenmaal droog zal het isolatieschuim bestand zijn tegen schimmel, water, veroudering en temperatuurverschillen.

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop het schuim wordt aangebracht schoon en vetvrij is alvorens met de isolatiewerkzaamheden te starten. De spuitbus goed schudden gedurende 30 seconden alvorens ermee spuiten. De ideale gebruikstemperatuur voor dit schuim ligt tussen +5 en +30°C. De optimale temperatuur ligt tussen +15 en +20°C. Het schuim zal na 2 uur volledig droog zijn voor een dikte van ongeveer 20 mm, maar zal al na 8 tot 12 minuten droog aanvoelen. De isolatiewaarde van dit schuim is 0,035 W/mK. Verpakking bevat 750 ml.

EAN: 6417317302156

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Ja
 • Toepassing
  Toepassing
  Isoleren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven