Aquaplan roof-primer 1 L

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AfwerkingAquaplan producten
 • Optimale hechting op alle ondergronden
 • Korte droogtijd
 • Eenvoudig aan te brengen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AfwerkingAquaplan producten
Productomschrijving

Bitumineuze hechtvernis voor daken om achtergebleven stof te hechten aan de ondergrond. Zorgt voor een optimale hechting.

EAN: 5413466410309

Specificaties
 • Inhoud
  1 L
 • Aantal lagen
  1
 • Kleur
  Zwart
 • Rendement
  5m² per liter
 • Droogtijd
  3 uur
 • Basis
  Bitumen en solventen
 • Toepassing
  Bitumineuze daken en goten
 • Gebruik
  Buiten : dak
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven