image_1
image_1image_2

Aquaplan "Dak-reparatie" 2,5Kg

 • Versterkt met vezels

Toon specificaties

49,

99
Productomschrijving
Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten. Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht. Hoog hechtvermogen op de meest voorkomende ondergronden. Bestand tegen alle weersomstandigheden.

EAN: 5413466370405

Specificaties
 • Aantal lagen

  1
 • Basis

  Bitumen met vezels
 • Inhoud

  2,5 L
 • Rendement

  Ongeveer 0,5m²/KG, afhankelijk van de te behandelen zone of details
 • Kleur

  Zwart
 • Droogtijd

  Ongeveer 48 uur
 • Gebruik

  Reparatie dak : Bitumineuze daken en goten
 • Toepassing

  Bitumineuze daken en goten
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven