image_1

Pattex speciallijm schoenen 30g

 • Speciaallijm voor schoenen
 • Slijtvast en schokbestendig
 • Waterbestendig

Toon specificaties
Productomschrijving
Pattex Special schoenlijm is geschikt voor het herstellen van elk type schoen. De unieke formule van de lijm is ontworpen om duurzaam te hechten. Het kan zelfs verschillende combinaties van materialen plakken zoals leer, rubber en plastic. De lijm is ideaal voor vlakke oppervlakken zonder ruwheid. Eenmaal gedroogd is het waterbestendig, flexibel en duurzaam. Verpakking bevat 30 gram.

EAN: 4015000417228

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Speciaallijm
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Transparant
 • Toepassing
  Toepassing
  Lijmen
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Alternatieven