Pattex houtlijm PU-Construct 250gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
  • Watervaste, snel drogende en vloeibare PU-houtlijm
  • Geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • Vullend vermogen
  • Voldoet aan de norm D4

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten

Wat zijn de specificaties?

Dankzij de speciale polyurethaan formule is Pattex PU Construct houtlijm 250gr bestand tegen slecht weer en vochtigheid, zelfs als het hout daarna wordt geverfd. Hiermee verlijm je verschillende materialen, zoals hout op kunststof of metaal. Deze Pattex lijm is geschikt voor alle houtsoorten en ideaal voor vlakke en rechte ondergronden. De harding is snel, van hoge kwaliteit en bestand tegen hoge temperaturen. Voldoet aan norm D4.

EAN: 5410091693954

Materiaal van doeloppervlak
Hout
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Kleurfamilie
Beige
Minimale Verwerkingstemperatuur
5 °C
Flexibel
Nee
Vorm
Vloeistof
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook