image_1

Reiniger V33 gevernist parket 500ml

 • Verwijdert doeltreffend alle vlekken, vuil en vet
 • Verwijdert oppervlakkige boenwaslagen
 • Geeft het hout een opnieuw een lichte natuurlijke uitstraling
 • Zorgt voor schoon en makkelijk schuren
 • Verwijdert V33 Vernieuwer parketvernis

Toon specificaties
Productomschrijving

Deze V33 reiniger is geschikt voor het reinigen van gevernist parket dat aan renovatie toe is. Hij zorgt voor een lichtere en natuurlijke kleur van het hout, en wordt ook gebruikt om het schuren te vergemakkelijken en het hout te herstellen tot zijn ruwe staat. Schuren is daarom aangeraden na gebruik van deze reiniger.

EAN: 3153890138197

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleur
  Kleurloos
  Vorm
  Can
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven