image_1

Starwax schoonmaakmiddel voor vloeren en muren

 • Schoonmaakmiddel muren en vloeren hoog rendement
 • Afspoelen niet nodig
 • Ook efficiênt in koud water

Toon specificaties
Productomschrijving

Starwax schoonmaakmiddel voor vloeren en muren reinigt en ontvet vuile wasbare muren en oppervlakken tijdens grote klussen of voor schilderwerkzaamheden. Afspoelen is niet nodig voordat je gaat schilderen en bespaar zo kostbare tijd. Het is zelfs efficiënt in koud water en heeft een hoog rendement van 1L tot 250m².

EAN: 3365000407219

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Fles
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven