• NaN
image_1

Starwax krachtige ontkalker Sanitair 1L

 • Vernieuwt oppervlakken met kalkaanslag.
 • Reinigt, ontkalkt en ontgeurt.

Toon specificaties

10,

49

per l 10,49

Productomschrijving
De Starwax krachtige ontkalker Sanitair 1L reinigt en ontkalkt grondig en ontgeurt de sanitaire voorzieningen. Het product is speciaal ontwikkeld voor toiletpotten, wastafels, bidets, wc-brillen, douches, badkuipen, muurtegels, voegen en inox kranen. Ook geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en roestvlekken.

EAN: 3365000403792

Specificaties
 • Algemeen

  ROHS keurmerk

  Nee
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Fles
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven
 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief


© 2023 -

Brico BricoPlanet BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten