Saint Marc verfreiniger voor veelzijdig in poeder gebruik 1,6 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenSt Marc producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenSt Marc producten

Wat zijn de specificaties?

Dit product is een verfreiniger in poedervorm met denneharszeep. Het is zeer geschikt voor het schoonmaken van metaal, hout, schilderwerk, tegels, kunststoffen, enz. Het heeft een aangename dennegeur en volledig biologisch afbreekbaar.

EAN: 3059942281661

Inhoud
1.6 kg
Materiaal
Poeder
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Irriterend voor de ogen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook