image_1

Rubson Navullingen vochtopnemer Sensatie Lavendel 2x300gr

 • Eerste druppel na 24 uur
 • Geurloos
 • 40% doeltreffender dan de klassieke Rubson vochtopnemers
 • Bestrijdt slechte geuren

Toon specificaties

11,

99

per kg 19,98

Productomschrijving
De Rubson Sensation Lavendel navulling 2x300g voor vochtopnemer is een navulling die in de Rubson vochtopnemer wordt geplaatst om snel en doeltreffend het overtollige vocht binnenshuis op te nemen. Deze navulling is niet alleen bedoeld om slechte geuren tegen te gaan, maar verspreidt ook een verfijnde lavendelgeur afkomstig van etherische oliën.

EAN: 3178040668645

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaaleigenschap

  Vochtregulerend

  Functies

  Luchtvochtigheid
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven