image_1

Rubson Navullingen vochtopnemer AERO 360 Lavenderl 4stuks

 • Frissse geur
 • 360° luchtcirculatie
 • Doeltreffende vanaf de eerste 24 uur
 • 40% doeltreffender dan de klassieke Rubson vochtopnemers
 • Bestrijdt muffe geuren

Toon specificaties

23,

99
Productomschrijving
De vochtopnemer Rubson AERO 360 Lavendel navulling 4st is een navulling die in de Rubson vochtopnemer wordt geplaatst om snel en doeltreffend het overtollige vocht binnenshuis op te nemen. Deze navulling is niet alleen bedoeld om slechte geuren tegen te gaan, maar verspreidt ook een verfijnde lavendelgeur afkomstig van etherische oliën. Eén doos bevat 4 navullingen.

EAN: 3178040677906

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Functies

  Luchtvochtigheid
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven