Tuinmagazine 2016 - Ontdek het hier of vraag je exemplaar in je dichtstbijzijnde Brico-winkel!
Sluiten

Tuinvijvers

Er bestaan verschillende manieren om een waterpartij aan te leggen in uw tuin. Hieronder leggen we uit hoe u een tuinvijver kunt maken met soepele vijverfolie,maar ook met een thermogevormde bak.

 • Tuinvijvers

  Download de PDF
 • Voor- en nadelen

  Met vijverfolie kunt u de vijvervorm exact volgen en zijn alle vormen mogelijk. Anderzijds is de folie gevoeliger voor beschadiging : denk maar aan gaten door te puntige keien of schoonmaakgereedschap. Prefab vijverbakken zijn dan weer erg stevig, maar beperkt in keuze: ze zijn vaak kleiner en u moet tevreden zijn met de verkrijgbare vormen.

  Vijverfolie

  Afmetingen berekenen

  Ongeacht welke vijvervorm u kiest, vermeerdert u de lengte en de breedte van de bodemoppervlakte met 2 x de maximale diepte van de vijver en 2 x 30 cm voor de omtrek van het wateroppervlak.

  'Teken' de gewenste vijvervorm met behulp van een tuinslang. Zodra u tevreden bent over de vorm, markeert u de omtrek met een zandspoor en haalt u de tuinslang weg.

  Graaf de kuil binnen de zandomtrek uit. Maak over de hele omtrek een overhang van 30 cm breed, met een helling van 20°. Haal rondom, langs de buitenkant van de zandomtrek, een strook aarde weg van 45 cm breed en 5 cm diep: hier legt u straks de vijverfolie vast met een decoratieve boord.

  De omtrek moet waterpas zijn, zodat het waterniveau langs de rand overal gelijk is.

  Nadat u de kuil hebt uitgegraven tot op de gewenste diepte en volgens de gewenste niveaus (zie schema plantenschikking), haalt u zorgvuldig alle keien en wortels weg van de bodem. Klop de wanden stevig aan, zodat de aarde niet kan verzakken. Leg indien nodig (rotsachtige grond) een zandbed aan, om gaten in de folie te voorkomen. Er bestaan ook speciale vilten doeken, die u kunt uitrollen voor u de waterdichte folie legt.

  Snijd de folie op maat van de vijver (zie berekening afmetingen). Leg de folie voorlopig in de kuil en zet vast met bakstenen, zodat de folie niet kan verschuiven.

  Bedek de folie met de decoratieve vijverboord; plooi de folie eventueel op onder de boord.

  Vijverbak

  Een vijverbak uit één stuk wordt vervaardigd uit versterkt pvc. De kuil die u uitgraaft, moet zo goed mogelijk overeenkomen met de vorm van de bak.

  Zet de bak omgekeerd op de grond en markeer de omtrek met een zandspoor.

  Steek de randen af met een spade, zodat u een mooie steekrand hebt.

  Graaf de plaats van de bak uit in de diepte: de eerste dieptelaag komt overeen met het eerste niveau van de vijver.

  Leg de bak in de kuil en markeer de omtrek van het tweede niveau opnieuw met een zandspoor. Graaf opnieuw de diepte van dit niveau uit. Ga op dezelfde manier te werk voor elk niveau. Maak een wat diepere kuil op de bodem, zodat u een zandbed van 5 cm kunt aanleggen. De bak rust op dit zandbed, dat wordt platgedrukt en precies de vorm van de bak aanneemt. Leg een waterpas op een zware balk en controleer of de randen van de bak horizontaal liggen. Maak de randen gelijk door de holtes op te vullen met zand.

  Vul de bak met water: de bak zet zich op de bodem onder het toenemende gewicht van het water. Breng de bak weer in evenwicht, zodat hij waterpas blijft staan.

  Vul de randen van de bak opnieuw op met zand, dat u nat maakt: het zand stroomt weg en vult alle spleten op.

  Leg rondom de vijver een laag kiezel, die u stevig aanstampt: dit is de ondergrond voor de vijverboord. Leg de vijverboord waterpas en vul de voegen op met mortel.

  Leg rondom de vijver een laag kiezel, die u stevig aanstampt: dit is de ondergrond voor de vijverboord. Leg de vijverboord waterpas en vul de voegen op met mortel.

  Filtering

  Algemeen

  • Een filterpomp zorgt ervoor dat het water helder blijft en een gezonde omgeving vormt voor de fauna en flora van uw vijver.
  • Het filtersysteem wordt vlak bij de vijver geïnstalleerd en bestaat uit een pomp (die zich in het water bevindt), slangen en een filterbak.
  • U kunt dit eventueel aanvullen met een uv-lamp, om het water te ontdoen van algen en groen.
  • De pomp komt plat op het diepste punt van de vijver.
  • Het gefilterde water kunt u naar keuze doen terugkeren in de vorm van waterstralen, een waterval of een fontein.

  Keuze van de pomp

  Bij de aankoop van een pomp moet u het vereiste debiet berekenen in verhouding tot de grootte van de vijver.

  Enkele richtlijnen:

  • Elk uur moet de helft van het vijvervolume worden gefilterd.
  • Een waterval vraagt 1365 liter water per uur voor elke 15 cm valhoogte.
  • Een fontein vraagt 30% meer capaciteit.
  • Een coëfficiënt van + 25% is noodzakelijk voor het drukverlies in de slangen.

  Een voorbeeld:

  • Het volume van uw vijver bedraagt 2250 liter x ½ te filteren volume per uur = 1125 liter/uur.
  • Berekening: 22,5/15 x 1365 = 2048 liter/uur.
  • Een fontein: 2048 x 30% = 614 liter/uur.
  • Drukverlies in de slangen: 2048 + 614 x 25% = 666 liter/uur.

  Totaal = 4453 liter/uur.

  Aarzel niet om een pomp met een grotere capaciteit te kopen.

  Installatie

  Zet de pomp en de accessoires in elkaar, naargelang het gekozen systeem voor de waterterugkeer (zie hierboven).

  Zet de pomp op de bodem van de vijver.

  Leg de slangen, terwijl u het geheel aansluit op de filterbak. Camoufleer de slangen eventueel al met vijverdecoratie (keien…). Trek de kabel naar de geaarde aansluiting in huis (of een waterdichte aansluiting boven de waterlijn (d.i. het maximale waterniveau)).

  Vijverbeluchting

  Een vijverbeluchtingssysteem (luchtpomp) zorgt voor een betere zuurstoftoevoer

  Filterbak

  Graaf een kuil ter grootte van de bak.

  Leg een betonnen tegel of houten plank op de bodem van de kuil.

  Zet de filter vast met de uitgegraven aarde.

  Zet de pomp aan en controleer of de bak wordt gevuld.

  Sluit de slangen aan en camoufleer de filterbak met vijverdecoratie (stenen, een plantenbak …). Gebruik uitsluitend verwijderbare decoratie, zodat u later nog bij de bak kunt.

  Waterstralen

  Er bestaan verschillende types waterstralen. Een eenvoudige, gespreide waterstraal geeft grote waterdruppels.

  Een waterstraal in klokvorm is ideaal voor een rustig wateroppervlak.

  Een 'sproeiende' straal met niveauverschil produceert een aangenaam geluid.

  Uv-filter tegen algen

  Een uv-lamp vernietigt algen wanneer ze voorbijdrijven onder het licht. De dode algen worden op hun beurt gefilterd in de filterbak. Een uv-lamp wordt dus op de slang van de watertoevoer geïnstalleerd, voor de filterbak.

  Vijverplanten

  Er bestaan heel wat verschillende soorten waterplanten. Zo zijn er de zogenaamde 'praktische' planten, die bijdragen aan het ecologisch welzijn van de vijver en de noodzakelijke zuurstof leveren voor de vissen.

  Het gebruik van plantenmanden is het handigst voor het onderhoud van de vijver. Bovendien kunt u de planten dan gemakkelijk verplaatsen of ze indien nodig uit het water halen om ze te verzorgen, te stekken… Plantenmanden hebben gaten, zodat het water rondom tot bij de wortels van de plant kan.

  Hoe verpot u planten in een plantenmand?

  Verwijder alle dode bladeren: na het verpotten krijgt de plant nieuwe bladeren. Verpot de planten bij voorkeur in de lente of in de zomer. Verwijder het teveel aan wortels. Gebruik een plantenmand, zodat de wortels zich kunnen ontwikkelen.

  Zet de plant in specifiek vijvercompost.

  Bedek de bovenkant van de mand met een laag kiezel: zo krijgt de mand meer gewicht en komt ze niet naar het oppervlak.

  Zet de plant in de vijver.

  Vijverchemie

  Inzicht in de vijverchemie is belangrijk met het oog op het overleven van planten en vissen. Het evenwicht in de vijver moet zo dicht mogelijk aanleunen bij de natuurlijke omstandigheden van het waterleven. In de natuur wordt toxisch afval afgebroken door nitrificerende bacteriën en omgezet in minder schadelijke verbindingen tijdens de zogenaamde stikstofcyclus. Als een plant begint te rotten en wordt afgebroken, komen er nitraten vrij die giftig zijn voor de vissen. De biologische filtering van planten is dus even belangrijk als de mechanische filtering. Controleer het water regelmatig: zo kunt u in de mate van het mogelijke meteen ingrijpen bij een probleem en vermijdt u een uitgebreide behandeling (behandeling van het water en zieke vissen).

  De zuurgraad (pH) controleren

  Neem een waterstaal met een proefbuisje, voeg het reagens toe en controleer het resultaat.

  Vissen

  Dit is een ruim thema en een uitgebreide bespreking zou ons hier te ver leiden. Daarom beperken we ons tot de basisregels voor een gezond visbestand. Geen enkele vijver is af zonder fauna: vissen zijn een waar plezier en vervelen nooit. Er bestaan heel wat verschillende vissoorten en er is voor elk wat wils, gaande van bodemvissen tot vissen die meer aan de oppervlakte leven. Een verkoper met kennis van zaken is een welkome hulp als u zelf nog geen ervaring hebt met vijvervissen.

  Vissen in de vijver zetten

  Bereid de vis voor op zijn verblijf in de vijver: houd de plastic transportzak op het wateroppervlak, zodat het water dezelfde temperatuur aanneemt. Giet na 15 minuten wat water van de vijver in de zak: zo kan de vis wennen aan het vijverwater. Wacht een paar minuten en laat de vis vrij.

  Een veilige raad

  Twijfelt u aan de betrouwbaarheid van de verkoper? Zet de nieuwkomer dan eerst in een aparte bak met water en een schimmelwerende, bacteriëndodende oplossing : zo vermijdt u dat een eventuele ziekte wordt overgedragen op de andere vissen.

  Visdichtheid

  De norm schrijft maximaal 2 cm vislengte per 50 liter water voor. Voor een vijver van bijvoorbeeld 2000 liter komt dat op 80 cm vislengte, oftewel 4 vissen van 20 cm of 8 vissen van 10 cm. Laat bij een nieuw aangelegde vijver de filter eerst een week zijn werk doen voor u vissen in de vijver zet. Uw vijver moet het juiste evenwicht vinden, zodat vissen kunnen overleven met een minimum aan risico's.

  Visziekten

  Koop een gespecialiseerd boek over vissen en volg de raad van andere aquariumhouders en de verkoper.

  Winterverzorging

  Maak de vijver nooit leeg. Verwijder dode bladeren. Snijd vergeelde planten weg. Gebruik een luchtpomp en een luchtbelvormer voor een goede waterverluchting. Met dit systeem kunt u ook de gevolgen van vorst (een ijslaag) beperken: de lucht komt immers naar het oppervlak en doet het water bewegen.