image_1

Soudafoam PU-schuim Low Expansion Gun 750ml

 • Nauwkeurige dosering
 • Groot vulrendement
 • Hoge stabiliteit

Toon specificaties
Productomschrijving
Het PU-schuim Soudafoam Low Expansion Gun 750ml maakt een nauwkeurige professionele dosering mogelijk op de meeste ondergronden behalve PE en PP. Het schuim zet licht uit zodat er minder product verloren gaat. Pistoolhouder met schroefgang. Bevat geen freon en is dus niet schadelijk voor de ozonlaag. Zijn eigenschappen versterken de isolatie in het domein van de koeling.

EAN: 5411183007376

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Diepte
  6.7 cm
  Breedte
  6.7 cm
  Hoogte
  32 cm
  Materiaal
  Polymeer
  Materiaaleigenschap
  Isolerend, Akoestisch isolerend, Geluidswerend, Thermisch isolerend
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  0 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Type materiaal
  PUR (Polyurethaan)
  Droogtijd
  0.25 u
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Nee
  Niveau van waterbestendigheid
  Spatwaterbestendig
  UV-bestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Beige
  Afwerking
  Geïsoleerd
 • Toepassing
  Toepassing
  Installeren
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Geluidsreductie
  58 dB
  Met schuimpistool
  Ja
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Alternatieven