15%
korting
image_1

Rubson Navulling vochtopnemer Sensatie Puur 2x300gr

 • Eerste druppel na 24 uur
 • Geurloos
 • 40% doeltreffender dan de klassieke Rubson vochtopnemers
 • Bestrijdt slechte geuren

Toon specificaties

Met de kaart

i

11,

49

9,

76

per kg 16,27

Productomschrijving
De navulling vochtopnemer Rubson Sensation Pure 2x300g is een navulling die in de Rubson vochtopnemer wordt geplaatst om snel en doeltreffend het overtollige vocht binnenshuis op te nemen. Deze navulling is niet alleen bedoeld om slechte geuren tegen te gaan, maar zorgt ook voor een zacht gevoel van frisheid. Dit product wordt aanbevolen door de Franse Vereniging Voor Allergiepreventie.

EAN: 3178040668652

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaaleigenschap

  Vochtregulerend

  Functies

  Luchtvochtigheid
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven