15%
korting
image_1

Airwick decoratieve kaars 'Life Scents' kruidige appel en vanille

Met de kaart

i

4,

99

4,

24
Productomschrijving
Creëer een warme, gastvrije sfeer met de decoratieve kaarsen van Air Wick. Deze kaarsen verspreiden een intens, warm parfum in uw woning.

EAN: 8710552364391

Specificaties
  GHS07
  Signaalwoord
  Waarschuwing
  Gevarenaanduiding
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

  Alternatieven