image_1

Polyfilla super afbijt

 • Resultaat gegarandeerd
 • 100% efficiënt
 • Veilig voor hout
 • Plastic verpakkingen

Toon specificaties

15,

49
Productomschrijving
Voor verwijderen van verf en vernis. 100% efficiënt

EAN: 5410083141005

Specificaties
  GHS02
  Signaalwoord
  Waarschuwing
  Gevarenaanduiding
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Voorzorgsmaatregelen
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Alternatieven