image_1

Polyfilla super afbijt

 • Resultaat gegarandeerd
 • 100% efficiënt
 • Veilig voor hout
 • Plastic verpakkingen

Toon specificaties

57,

99
Productomschrijving
Voor verwijderen van verf en vernis. 100% efficiënt

EAN: 5410083141036

Specificaties
  GHS02
  Signaalwoord
  Waarschuwing
  Gevarenaanduiding
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Voorzorgsmaatregelen
  Buiten het bereik van kinderen houden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.

  Alternatieven