image_1

Polyfilla super afbijt

  • Resultaat gegarandeerd
  • 100% efficiënt
  • Veilig voor hout
  • Plastic verpakkingen

Toon specificaties
Productomschrijving
Voor verwijderen van verf en vernis. 100% efficiënt

EAN: 5410083141036

GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.

Alternatieven