image_1
image_1image_2

Levis vloerreiniger Floor Cleaner 5L

 • Ontvettende eigenschappen
 • Bevordert een goede hechting
 • Handelingen in de diepte

Toon specificaties

99,

99

per l 20,-

Productomschrijving
De Levis Vloerreiniger 5 L reinigingsoplossing is perfect voor het reinigen en ontvetten van vloeren voor het behandelen of schilderen. Bevordert de hechting van verven en behandelingen voor vloeren op reeds geverfde of behandelde ondergronden en op kale ondergronden. Naast een grondige reiniging, ontvet het vloeren die bevlekt zijn met oude olie of vet.

EAN: 5412271156310

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen, Buiten
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  30 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  10 °C

  Verfbasis

  Watergedragen

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Steenachtig

  Volume

  5 L

  Rendement per liter (m²)

  25 m²
 • Toepassing

  Toepassing

  Reiniging
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven