image_1

Levis ontvetter en borstelreiniger Expert 500ml

 • Dubbele werking: ontvet en reinigt
 • Binnen en buiten

Toon specificaties

14,

49

per l 28,98

Productomschrijving
Deze Expert ontvetter en borstelreiniger 500 ml van Levis is ideaal om de ondergrond vetvrij te maken en maakt je borstels en rollers weer helemaal schoon na gebruik van een solventgedragen lak. De formule tast de ondergrond niet aan. Geschikt voor binnen en buiten.

EAN: 5412271255457

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen, Buiten
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Verfbasis

  Solventgedragen

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Alle oppervlaktes

  Volume

  0.5 L
 • Toepassing

  Toepassing

  Reiniging
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven