Forever universeel afbijtmiddel 750ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Reinigers & afbijtForever producten
 • Goed schudden voor gebruik en zorg dat u handschoenen draagt tijdens het aanbrengen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Reinigers & afbijtForever producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Dit universeel afbijtmiddel van Forever is om het natuurlijke aspect van hout terug te krijgen, zonder vlekken. Lost alle lagen verf, vernis, lazuur, pleister, lijm en mastiek in de diepte op (1 component) op elke ondergrond.

EAN: 5400643000200

 • Toepassing
  Hout, steen, metaal, cement, baksteen
 • Inhoud
  0.75 L
 • Rendement
  5 m² / L
 • Droogtijd
  20 min
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2).
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook