Aquaplan zelfreiniger 15L

  • Zeer doeltreffend
  • Veilig in gebruik
  • Eenvoudig aan te brengen

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Een universeel reinigingsproduct op basis van enzymen voor het intensief reinigen van alle soorten ondergronden die vervuild zijn door zwarte en groene aanslag, mossen, vuil, verkleuringen. Dit product kan als zelfreinigend worden beschouwd. Door het werk van specifieke enzymen wordt het schrobben inderdaad overbodig. Men kan het gebruiken op alle soorten ondergronden zoals tussen anderen bijvoorbeeld dakbedekkingen, gevels, opritten, terrassen en tuinmeubels.

EAN: 5413466943364

Toepassing
Buiten
Inbegrepen
Leien, pannen, metselwerk, beton, hout, shingles, bitumen
Kleur
Transparant
Basis
Enzymen
Rendement
Ongeveer 7,5m²/L afhankelijk van de graad van vervuiling.
Droogtijd
24 uur
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires