Levis verf 'Radiatoren' white touch mat 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
RadiatorverfLevis producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
RadiatorverfLevis producten

Wat zijn de specificaties?

Levis verf voor radiatoren is een kwalitatieve radiatorverf op solventbasis. Specifiek ontworpen voor het schilderen van radiatoren en elektrische convectoren in ijzer, koper, aluminium, gietijzer en ook geschikt voor reeds geschilderde radiatoren; waarop geen primer is aangebracht. Schilfert niet af. Tot 120 °C. Antiroest. Verkleurt niet. Goed afwasbaar.

EAN: 5412271265647

 • Overschilderbaar na
  20 min
 • Inhoud
  0.4 L
 • Aantal lagen
  2
 • Dekvermogen
  5 m² / L
 • Droogtijd
  20 min
 • Kleurenpalet
  Wit
 • Kleur
  White touch
 • Basis
  Solvent
 • Gebruik
  Radiatoren en elektrische convectoren in ijzer, koper, aluminium, gietijzer,…Ook geschikt voor reeds geschilderde radiatoren.
 • Afwerking
  Mat
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook