Levis verf 'Hittebestendige' black touch mat 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
RadiatorverfLevis producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
RadiatorverfLevis producten

Wat zijn de specificaties?

Deze 'Hittebestendige' verf op basis van solvent van Levis is een kwalitatieve verf die bestendig is aan een temperatuur van maximaal 600°C. Hij is geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, glas, etc. Deze verf is specifiek ontworpen voor het schilderen van barbecue, kachel, verwarmingsketel, open haard, leidingen, motorblokken, etc. Hij is toepasbaar zonder primer.

EAN: 5412271265661

 • Overschilderbaar na
  24 u
 • Inhoud
  0.25 L
 • Aantal lagen
  2
 • Dekvermogen
  12 m² / L
 • Droogtijd
  6 u
 • Kleurenpalet
  Zwart
 • Kleur
  Black touch
 • Basis
  Solvent
 • Gebruik
  Ferro- en non-ferrometalen, glas,…
 • Afwerking
  Mat
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook