20%
korting
image_1
image_1image_2

Sencys metaallak structure mat donkergrijs 250ml

 • Weer- & uv-bestendig
 • Direct over roest
 • 3 in 1: antiroestmiddel, grondverf, lak
 • Langdurige bescherming

Toon specificaties

Met de kaart

i

14,

49

11,

59

per l 46,36

Productomschrijving
Knap brievenbussen, hekwerk, leidingen, rekken en meer op met Sencys metaallak. De grijze matte metaallak is roestwerende voor het beschermen en afwerken van alle onbehandelde, geroeste of geverfde ferrometalen binnen- en buitenshuis. De metaalverf is een antiroestmiddel, grondverf en lak in één en geeft langdurige bescherming, is gemakkelijk verwerkbaar en heeft een hoge kwaliteit.

EAN: 8711216406297

Specificaties
 • Algemeen

  Serie

  i

  Metaallak

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken

  Verfbasis

  Terpetinegedragen

  Roestwerend

  Ja

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Metaal

  Rendement per liter

  8 m²

  Rendement per verpakking

  i

  2 m²
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Grijs

  Kleur

  Donkergrijs

  Glanstype

  Mat
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven