15%
korting
image_1
image_1image_2

Sencys metaallak hamerslag hoogglans grachtengroen 250ml

 • Weer- & uv-bestendig
 • Direct over roest
 • 3 in 1: antiroestmiddel, grondverf, lak
 • Langdurige bescherming

Toon specificaties

Met de kaart

i

15,

49

13,

16

per l 52,64

Productomschrijving
Knap brievenbussen, hekwerk, leidingen, rekken en meer op met Sencys metaallak. De groene metaallak is een roestwerende glanzende metaallak met hamerslageffect voor het beschermen en afwerken van alle onbehandelde, geroeste of geverfde ferrometalen binnen- en buitenshuis. De metaalverf is een antiroestmiddel, grondverf en lak in één en geeft langdurige bescherming, is gemakkelijk verwerkbaar en heeft een hoge kwaliteit.

EAN: 8711216406273

Specificaties
 • Algemeen

  Serie

  i

  Metaallak

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken

  Verfbasis

  Terpetinegedragen

  Roestwerend

  Ja

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Metaal

  Rendement per liter (m²)

  9 m²

  Rendement per verpakking

  i

  2 m²
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Groen

  Kleur

  Grachtengroen

  Glanstype

  Hoogglans
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven